Viewing entries tagged
smart grid

Niet techniek maar de gebruiker gaat het verschil maken in de energietransitie

Niet techniek maar de gebruiker gaat het verschil maken in de energietransitie

De energietransitie wordt vaak in abstracte doelstellingen beschreven en technische termen als smart-grids, V2G, demand-response vliegen je om de oren. Maar veel complexer dan deze hippe benamingen is het gedrag van de gebruiker. Het zijn niet de technieken maar de gebruikers die leidend zijn in de richting die de energiemarkt op beweegt. Welke veranderingen zien we in het gedrag van de gebruiker en hoe kunnen deze verschuivingen aanleiding zijn om de energietransitie te versnellen en de energiemarkt vorm te geven.